Programi rekreacije

Kulturni centar "Čukarica" u svojoj ponudi ima sledeće programe: