Joga

Programi rekreacije Joga

JOGA je drevna metoda samorazvoja koja podrazumeva upotrebu tehnika: fizičkih položaja , vežbi kontrole energije putem disanja, relaksaciono-meditativnih vežbi, koncentracije, meditacije i samorealizacije. Može doprineti da se postojeći fizički, socio - emotivni, intelektualni i moralno voljni kvaliteti osobe osetno poboljšaju.  Joga predlaže usvajanje vrednosnog sistema koji kreira životnu filozofiju iz koje proizilazi novi razvojni životni stil.

Danas su joga tehnike važne u zdravstvenoj preventivi, kao i rehabilitaciji. Joga podstiče fizičko zdravlje, normalizuje aktivnost fizioloških sistema, pomaže u uspostavljanju emocionalne ravnoteže, intelektualnih sposobnosti, poboljšava razvijanje moralno - voljnih kvaliteta (istrajnost, strpljenje, postojanost, tolerancija, odlučnost, samopouzdanje...)

Organizuje se u našem Centru dva puta nedeljno, u večernjim terminima u trajanju od po 1 sat ili od 1 sat i 30 minuta, u dogovoru sa polaznicima.

Instruktorka: Tamara Magdelinić