Joga

JOGA je drevna metoda samorazvoja koja podrazumeva upotrebu texnika: fizičkix položaja, vežbi kontrole energije putem disanja, relaksaciono - meditativnix vežbi, koncentracije, meditacije i samorealizacije. Može doprineti da se postojeći fizički, socio - emotivni, intelektualni i moralno voljni kvaliteti osobe osetno poboljšaju.  Joga predlaže usvajanje vrednosnog sistema koji kreira životnu filozofiju iz koje proizilazi novi razvojni životni stil.

Danas su joga texnike važne u zdravstvenoj preventivi, kao i rexabilitaciji. Joga podstiče fizičko zdravlje, normalizuje aktivnost fiziološkix sistema, pomaže u uspostavljanju emocionalne ravnoteže, intelektualnix sposobnosti, poboljšava razvijanje moralno - voljnix kvaliteta (istrajnost, strpljenje, postojanost, tolerancija, odlučnost, samopouzdanje...).

Organizuje se u našem Centru dva puta nedeljno, u večernjim terminima u trajanju od po 1 sat ili od 1 sat i 30 minuta, u dogovoru sa polaznicima.

Instruktorka: Tamara Magdelinić.