Rekreativni balet za odrasle

Programi rekreacije Rekreativni balet za odrasle

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE se održava 2 puta nedeljno, za uzrast adolescenata i odraslih koji vole klasičan balet. Podrazumeva osnovne vežbe klasičnog baleta (vežbe sa štapom, vežbe na sredini sale i skokove). Ovim vežbama se postiže bolja pokretljivost celog tela, kondicija, harmonija pokreta i gracioznost. Sve vežbe su prilagođene polaznicima koji nemaju iskustvo u klasičnoj baletskoj igri. Prednost ovog programa je mogućnost da se polaznici bolje upoznaju sa baletskom umetnošću  i osete lepote klasičnog baleta.

Program vodi Marija Jevtić, balerina i nastavnik stimulacije pokretom.

Organizuje se dva puta nedeljno  u večernjim časovima u trajanju od po 1 sat ( ponedeljak i sreda od 19 do 20h).