Rekreativni balet za odrasle

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE se održava 2 puta nedeljno, za uzrast adolescenata i odraslix koji vole klasičan balet. Podrazumeva osnovne vežbe klasičnog baleta (vežbe sa štapom, vežbe na sredini sale i skokove).

Ovim vežbama se postiže bolja pokretljivost celog tela, kondicija, xarmonija pokreta i gracioznost. Sve vežbe su prilagođene polaznicima koji nemaju iskustvo u klasičnoj baletskoj igri. Prednost ovog programa je mogućnost da se polaznici bolje upoznaju sa baletskom umetnošću  i osete lepote klasičnog baleta.

Organizuje se dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Termini: ponedeljak i sreda od 18 do 19h.

                  utorak i četvrtak od 19 do 20h.

Program vodi Marija Jevtić, balerina i nastavnik stimulacije pokretom.