Kolektiv

Miodrag Rakočević - direktor    mail: miodrag.rakocevic@kccukarica.rs broj telefona: 064/8258520

Marija Čolić - dipl. pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove mail: office@kccukarica.rs        broj telefona: 011/3055511

Marina Petrović - rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing  mail: marina.petrovic@kccukarica.rs       broj telefona: 064/8258522

Irena Tomašević - službenik za odnose sa javnošću i marketing  mail: irena.tomasevic@kccukarica.rs broj telefona: 011/3543250

Vesna Šivert - urednik programa  mail: vesna.sivert@kccukarica.rs broj telefona: 064//8258521

Nada Tanasijević - urednik programa   mail: nada.tanasijevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064/8258525

Ivana Zonjić - urednik programa   mail: ivana.zonjic@kccukarica.rs   broj telefona: 064/8258526

Milena Mitrović - urednik programa  mail: milena.mitrovic@kccukarica.rs   broj telefona: 064/8258528

Zlata Furtula - organizator programa  mail: zfurtula@kccukarica.rs   broj telefona: 064/8258524

Slavica Denić - samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik  mail: racunovodstvo@kccukarica.rs         broj telefona: 011/3543250

Dragan Spasenović - referent za finansijsko-računovodstvene poslove    mail: racunovodstvo@kccukarica.rs   broj telefona: 011/3543250

Ana Kordić - saradnik za javne nabavke    mail: ana.kordic@kccukarica.rs  

Vesna Tejić - tehnički sekretar    mail: informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011/3552678 i 064/8258527

Tatjana Đuričić - tehnički sekretar   mail: informacije@kccukarica.rs    broj telefona: 011/3552678 i 064//8258527

Momčilo Dašić, domar

Zorica Musić, spremačica