Kolektiv

Miodrag Rakočević - direktor  miodrag.rakocevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064/8258520

Marija Čolić - dipl. pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove - office@kccukarica.rs  broj telefona: 011/3055511

Vesna Šivert - službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu -  vesna.sivert@kccukarica.rs broj telefona: 064/8258521

Marina Petrović - rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing  marina.petrovic@kccukarica.rs broj telefona: 064/8258522

Nada Tanasijević - urednik programa nada.tanasijevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064/8258525

Ivana Zonjić - urednik programa  ivana.zonjic@kccukarica.rs   broj telefona: 064/8258526

Milena Mitrović - urednik programa   milena.mitrovic@kccukarica.rs   broj telefona: 064/8258528

Ana Kordić - organizator kulturnih aktivnosti  ana.kordic@kccukarica.rs  

Zlata Furtula - organizator projekta/programa  zfurtula@kccukarica.rs broj telefona: 064/8258524

Slavica Denić - samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik racunovodstvo@kccukarica.rs broj telefona: 011/3543250

Irena Tomašević - dipl. ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove  irena.tomasevic@kccukarica.rs broj telefona: 011/3543250

Dragan Spasenović - referent za finansijsko-računovodstvene poslove racunovodstvo@kccukarica.rs   broj telefona: 011/3543250

Vesna Tejić - tehnički sekretar  informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011/3552678 i 064/8258527

Tatjana Đuričić - tehnički sekretar informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011/3552678 i 064/8258527

Momčilo Dašić, domar

Zorica Musić, spremačica