Prostor

 

 

Za sve informacije u vezi ustupanja prostora, pozovite broj telefona 011/ 3559 368.

 

 

     

Mala sala (Scena)

Sala raspolaže sa 160 redovnih sedećih mesta i 24 pomoćna

Mala sala (Scena)

Sala raspolaže sa 160 redovnih sedećih mesta i 24 pomoćna

Mala sala (Scena)

Sala raspolaže sa 160 redovnih sedećih mesta i 24 pomoćna

Mala sala (Scena)

Sala raspolaže sa 160 redovnih sedećih mesta i 24 pomoćna

Mala scena (Scena)

Sala raspolaže sa 160 redovnih sedećih mesta i 24 pomoćna

Galerija
Galerija
Galerija

Foaje
Foaje
Foaje
Foaje

Velika sala za rekreaciju
Velika sala za rekreaciju
Velika sala za rekreaciju
Velika sala za rekreaciju

Mala sala za rekreaciju
Mala sala za rekreaciju
Mala sala za rekreaciju
Mala sala za rekreaciju

Mala sala za rekreaciju
Baletska sala
Baletska sala
Baletska sala

Baletska sala
Učionica
Učionica
Učionica

Učionica
Učionica
Slikarski atelje
Slikarski atelje

Slikarski atelje
Slikarski atelje
Slikarski atelje
Slikarski atelje