Delatnost

KULTURNI CENTAR „ČUKARICA“ je ustanova za kulturu osnovana 1962. godine, koja u svom sastavu uspešno objedinjava rad više delatnosti iz oblasti kulture koje su od značaja za Gradsku opštinu Čukarica. U narednom periodu ova ustanova planira da očuva i unapredi nasleđe, ali i da ostvari neke nove vizije kulture kao načina života ove lokalne zajednice.

Zbivanja u kulturi opštine Čukarica, koja obuhvata oko 155 kvadratnih kilometara površine i 180 000 stanovnika, pretežno su vezana za Kulturni centar „Čukarica“.

Program rada Kulturnog centra  podrazumeva kretanje na različitim kulturnim, umetničkim, obrazovnim i zabavnim programima, radi približavanja kulturnog  i umetničkog stvaralaštva najširem krugu publike i privlačenje novih ljubitelja  kulture i umetnosti i novih,  mladih stvaralaca koji će  uz našu pomoć naći lakše mogućnosti za rad i komunikaciju.

Programi kulture, koje Centar realizuje u sali koja ima 160 mesta, obuhvataju: pozorišne predstave na večernjoj sceni „Teatra na Čukarici“ , pozorišne predstave nemenjene deci, koncerte klasične, duhovne, etno i džez muzike, koncerte Studija baleta, književne susrete, promocije, tribine, seminare, programe kulturno-umetničkih društava, kao i programe u okviru saradnje sa školama, udruženjima građana i civilnim organizacijama na teritoriji opštine.

Dva najznačajnija kulturna događaja koja Centar tradicionalno organizuje su Muzički susreti „Jesen na Čukarici“  u septembru, i u okviru saradnje sa GO Čukarica manifestacija „Decembarski dani Čukarice“ realizuje se u Centru.

Centar, uz svu organizacionu i tehničku pomoć, ustupa svoju pozorišnu salu školama i vrtićima Čukarice za probe, predstave i proslave.

Centar redovno i uspešno sarađuje i sa organizacijom Prijatelji dece Čukarice, Dnevnim centrom za starija lica Čukarica 1, Nacionalnom službom zapošljavanja, Crvenim krstom Srbije, OUP Čukarica i Vojnim odsekom, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i političkim strankama.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa medijskim kućama, o delatnostima i radu Centra korisnici naših programa mogu se informisati i putem konferencija za štampu, promocija, intervjua, uključenja u programe radio i TV stanica, kao i kroz redovna oglašavanja putem elektronskih medija i najave programa u repertoarima i rubrikama kulture dnevnih listova.