Istorijat

Davne 1950. godine  započeti su radovi na izgradnji Kulturnog centra „Čukarica“, tada Doma kulture.
Arhitekta J.Belović je napravio projekat po kome je  9 godina građena i dograđivana zgrada koja će biti stecište kulturnih dešavanja opštine Čukarica.


Odlukom opštine „Čukarica“,  28. februara 1960.godine, osnovan je Dom kulture u Turgenjevljevoj br.5.
Iste godine u Lješkoj ulici na Banovom brdu, osnovan je i  Narodni univerzitet, koji se bavio obrazovanjem odraslih, organizovanjem javnih predavanja, seminara, kurseva stranih jezika...
Tih godina u Domu kulture funkcionisali su bioskop i biblioteka, pozorišna i koncertna sala. Izvođene su priredbe, revije, koncerti zabavne i narodne muzike, nastupala su kulturno-umetnička društva, i bilo je mesta za sve one koji se bave umetničko-scenskim i kulturnim delatnostima od značaja za širu zajednicu.


Organizovani su susreti sa umetnicima i drugim javnim ličnostima.


Nekoliko godina kasnije, tačnije 19. oktobra 1964.god. Skupština opštine Čukarica je odlučila da Domom kulture treba da upravlja Narodni univerzitet , tako da se on sa svim pravima upravljanja seli u zgradu Doma kulture. Ovaj datum se obeležava kao dan Ustanove.


Vremenom je Narodni univerzitet „Čukarica“ menjao i širio svoju delatnost.
Pod imenom Narodni univerzitet „Vladimir Dujić“ radi od 1983. godine i tada pored kulturno-obrazovne delatnosti uvodi i izdavačku delatnost.


Opština „Čukarica“ kao osnivač ove ustanove je 1988. godine, zbog teške ekonomske situacije, dala saglasnost za izdavanje dela prostora u zakup fizičkim i pravnim licima, i tako došla do neophodnih sredstava za održavanje objekta i njegovo opremanje savremenijim sredstvima za rad.


Bez obzira na stalne promene koje su se dešavale u društvu, a samim tim u Kulturnom centru, nijednog momenta nije zaboravljena osnovna misija ove ustanove, a to je bogata i raznovrsna ponuda kulturnog i obrazovnog sadržaja. U tom cilju je i 1996.godine pokrenuta muzička manifestacija „Jesen na Čukarici“ koja i danas postoji, i koja pažljivim odabirom muzičkog programa ima uticaja na kreiranje muzičkog ukusa građana ove opštine, naročito mlađe populacije.


Kvalitetnim radom i bogatom i raznovrsnom ponudom kulturnog sadržaja, ova ustanova se vremenom izborila za značajno mesto među kulturnim ustanovama Beograda.


Popularan naziv KOC, koji i danas mnogi Čukaričani upotrebljavaju, ova ustanova je dobila 1999. godine  kada Narodni univerzitet „Vladimir Dujić“ menja naziv u Kulturno-obrazovni centar, čija je prevashodna delatnost umetničko scensko stvaralaštvo.


Vremenom, usled brojnih društvenih i ekonomskih promena, dolazi do promena i u kulturi. Kako bi odgovorili izazovima kulturni poslanici ove opštine su 2001.godine pristupili investiranju u bioskop i pozorišnu salu, a zatim i u izgradnju multimedijalnog prostora za mlade u delu objekta  gde su bile podrumske prostorije.


Kultura je počela da skreće pažnju na sebe i da podstiče lokalnu zajednicu na finansijsku participaciju za programe koje odgovaraju njenim potrebama. Tako je ova ustanova počela da dobija novac iz opštine Čukarica.


„Festival boemske poezije“, „Decembarski dani Čukarice“ i još mnoge druge manifestacije, bile su prepoznatljive ne samo Čukaričanima nego i šire.


 2007. godine na zahtev osnivača, Centar je transformisan i racionalizovan je broj zaposlenih. Tada Kulturno-obrazovni centar menja naziv u Kulturni centar „Čukarica“ čije su delatnosti: umetničko i scensko stvaralaštvo, izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, delatnosti slobodnih umetnika, izdavačka delatnost, promovisanje knjiga, izložbe slika, delatnost neformalnog obrazovanja kroz radionice, igraonice, studije, atelje slikanja i vajanja, kao i rekreativne delatnosti.


Od tada urađeno je mnogo na renoviranju zgrade i njenom prilagođavanju novim sadržajima koji su uvedeni kako bi zadovoljili  sve veće potrebe stanovništva za kulturnim i drugim dešavanjima.
Pozorište (Večernja scena, Scena za mlade i Dečja pozorišna scena) izložbe (Galerija „Start' 06“) književne večeri, tribine, edukativni i rekreativni programi, Studio lepih umetnosti i Univerzitet za treće doba, iza kojih stoji ozbiljan rad kreativnih i pre svega stručnih ljudi, pružaju  mogućnost izbora kulturnih i drugih sadržaja prema ličnim afinitetima.

 

.