Istorijat

Davne 1950. godine  započeti su radovi na izgradnji Kulturnog centra "Čukarica", tada Doma kulture.
Arhitekta J.Belović je napravio projekat po kome je  9 godina građena i dograđivana zgrada koja će biti stecište kulturnih dešavanja opštine Čukarica.

Odlukom opštine "Čukarica",  28. februara 1960. godine, osnovan je "Dom kulture" u Turgenjevljevoj broj 5.
Iste godine u Lješkoj ulici na Banovom brdu, osnovan je i "Narodni univerzitet", koji se bavio obrazovanjem odraslih, organizovanjem javnih predavanja, seminara, kurseva stranih jezika...
Tih godina u Domu kulture funkcionisali su bioskop i biblioteka, pozorišna i koncertna sala. Izvođene su priredbe, revije, koncerti zabavne i narodne muzike, nastupala su kulturno-umetnička društva, i bilo je mesta za sve one koji se bave umetničko-scenskim i kulturnim delatnostima od značaja za širu zajednicu.

Organizovani su susreti sa umetnicima i drugim javnim ličnostima.

Nekoliko godina kasnije, tačnije 19. oktobra 1962. godine, Skupština opštine Čukarica je odlučila da Domom kulture treba da upravlja Narodni univerzitet, tako da se on sa svim pravima upravljanja seli u zgradu Doma kulture. Ovaj datum se obeležava kao dan Ustanove.

Vremenom je Narodni univerzitet "Čukarica" menjao i širio svoju delatnost.
Pod imenom Narodni univerzitet "Vladimir Dujić" radi od 1983. godine i tada pored kulturno-obrazovne delatnosti uvodi i izdavačku delatnost.

Opština Čukarica, kao osnivač ove ustanove je 1988. godine, zbog teške ekonomske situacije, dala saglasnost za izdavanje dela prostora u zakup fizičkim i pravnim licima, i tako došla do neophodnih sredstava za održavanje objekta i njegovo opremanje savremenijim sredstvima za rad.

Bez obzira na stalne promene koje su se dešavale u društvu, a samim tim u Kulturnom centru, nijednog momenta nije zaboravljena osnovna misija ove ustanove, a to je bogata i raznovrsna ponuda kulturnog i obrazovnog sadržaja. U tom cilju je i 1996. godine pokrenuta muzička manifestacija "Jesen na Čukarici" koja i danas postoji, i koja pažljivim odabirom muzičkog programa ima uticaja na kreiranje muzičkog ukusa građana ove opštine, naročito mlađe populacije.

Kvalitetnim radom i bogatom i raznovrsnom ponudom kulturnog sadržaja, ova ustanova se vremenom izborila za značajno mesto među kulturnim ustanovama Beograda.
 

Popularan naziv KOC, koji i danas mnogi Čukaričani upotrebljavaju, ova ustanova je dobila 1999. godine, kada Narodni univerzitet "Vladimir Dujić" menja naziv u Kulturno-obrazovni centar, čija je prevashodna delatnost umetničko scensko stvaralaštvo.


Vremenom, usled brojnih društvenih i ekonomskih promena, dolazi do promena i u kulturi. Kako bi odgovorili izazovima, kulturni poslanici ove opštine su 2001. godine pristupili investiranju u bioskop i pozorišnu salu, a zatim i u izgradnju multimedijalnog prostora za mlade u delu objekta  gde su bile podrumske prostorije.


Kultura je počela da skreće pažnju na sebe i da podstiče lokalnu zajednicu na finansijsku participaciju za programe koje odgovaraju njenim potrebama. Tako je ova ustanova počela da dobija novac iz opštine Čukarica.


"Festival boemske poezije" "Decembarski dani Čukarice" i još mnoge druge manifestacije, bile su prepoznatljive ne samo Čukaričanima, nego i šire.


 2007. godine na zahtev osnivača, Centar je transformisan i racionalizovan je broj zaposlenih. Tada Kulturno-obrazovni centar menja naziv u Kulturni centar "Čukarica" čije su delatnosti: umetničko i scensko stvaralaštvo, izvođenje pozorišnih predstava, koncerata, delatnosti slobodnih umetnika, izdavačka delatnost, promovisanje knjiga, izložbe slika, delatnost neformalnog obrazovanja kroz radionice, igraonice, studije, atelje slikanja i vajanja, kao i rekreativne delatnosti.

Od tada urađeno je mnogo na renoviranju zgrade i njenom prilagođavanju novim sadržajima koji su uvedeni kako bi zadovoljili  sve veće potrebe stanovništva za kulturnim i drugim dešavanjima.
Pozorište (Večernja scena, Scena za mlade i Dečja pozorišna scena) izložbe (Galerija "Start '06") književne večeri, tribine, edukativni i rekreativni programi, Studio lepih umetnosti i Univerzitet za treće doba, iza kojih stoji ozbiljan rad kreativnih i pre svega stručnih ljudi, pružaju  mogućnost izbora kulturnih i drugih sadržaja prema ličnim afinitetima.

 

.