Parliamo Italiano

Студио страних језика Културног центра "Чукарица" организује наставу италијанског језика за децу предшколског узраста према програму Piccolo e forte. Настава се одвија током целе школске године и изводи у малим групама формираним према узрасту. Програм обухвата 68 часова, 2 x 1 час недељно (2 x 45 минута)

Цена:13.500,00 дин. Плаћање у ратама: 9 x 1.500,00 дин.

Почетак наставе: 20. септембар.

Студио страних језика Културног центра "Чукарица" организује наставу италијанског језика за децу школског узраста према програмуEspresso ragazzi. Настава се одвија током целе школске године и изводи у малим групама формираним према узрасту и нивоу знања. Програм обухвата 68 часова, 1 x 2 часа недељно (1 x 90 минута).

Цена програма: 29.700,00 дин. Плаћање у ратама: 9 x 3.300,00 дин.

Почетак наставе: 20. септембар.