Колектив

Миодраг Ракочевић - директор  miodrag.rakocevic@kccukarica.rs  број телефона: 064/8258520

Марија Чолић - дипл. правник за правне, кадровске и административне послове - office@kccukarica.rs  број телефона: 011/3055511

Весна Шиверт - службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду -  vesna.sivert@kccukarica.rs број телефона: 064/8258521

Марина Петровић - руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг  marina.petrovic@kccukarica.rs број телефона: 064/8258522

Нада Танасијевић - уредник програма nada.tanasijevic@kccukarica.rs  број телефона: 064/8258525

Ивана Зоњић - уредник програма  ivana.zonjic@kccukarica.rs   број телефона: 064/8258526

Милена Митровић - уредник програма   milena.mitrovic@kccukarica.rs   број телефона: 064/8258528

Ана Кордић - организатор културних активности  ana.kordic@kccukarica.rs  

Злата Фуртула - организатор пројекта/програма  zfurtula@kccukarica.rs број телефона: 064/8258524

Славица Денић - самостални финансијско-рачуноводствени сарадник racunovodstvo@kccukarica.rs број телефона: 011/3543250

Ирена Томашевић - дипл. економиста за финансијско-рачуноводствене послове  irena.tomasevic@kccukarica.rs број телефона: 011/3543250

Драган Спасеновић - референт за финансијско-рачуноводствене послове racunovodstvo@kccukarica.rs   број телефона: 011/3543250

Весна Тејић - технички секретар  informacije@kccukarica.rs  број телефона: 011/3552678 и 064/8258527

Татјана Ђуричић - технички секретар informacije@kccukarica.rs  број телефона: 011/3552678 и 064/8258527

Момчило Дашић, домар

Зорица Мусић, спремачица