Колектив

Миодраг Ракочевић - директор    маил: miodrag.rakocevic@kccukarica.rs број телефона: 064/8258520

Марија Чолић - дипл. правник за правне, кадровске и административне послове маил: office@kccukarica.rs        број телефона: 011/3055511

Марина Петровић - руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг  маил: marina.petrovic@kccukarica.rs       број телефона: 064/8258522

Ирена Томашевић - службеник за односе са јавношћу и маркетинг  маил: irena.tomasevic@kccukarica.rs број телефона: 011/3543250

Весна Шиверт - уредник програма  маил: vesna.sivert@kccukarica.rs број телефона: 064//8258521

Нада Танасијевић - уредник програма   маил: nada.tanasijevic@kccukarica.rs  број телефона: 064/8258525

Ивана Зоњић - уредник програма   маил: ivana.zonjic@kccukarica.rs   број телефона: 064/8258526

Милена Митровић - уредник програма  маил: milena.mitrovic@kccukarica.rs   број телефона: 064/8258528

Злата Фуртула - организатор програма  маил: zfurtula@kccukarica.rs   број телефона: 064/8258524

Славица Денић - самостални финансијско-рачуноводствени сарадник  маил: racunovodstvo@kccukarica.rs         број телефона: 011/3543250

Драган Спасеновић - референт за финансијско-рачуноводствене послове    маил: racunovodstvo@kccukarica.rs   број телефона: 011/3543250

Ана Кордић - сарадник за јавне набавке    маил: ana.kordic@kccukarica.rs  

Весна Тејић - технички секретар    маил: informacije@kccukarica.rs  број телефона: 011/3552678 и 064/8258527

Татјана Ђуричић - технички секретар   маил: informacije@kccukarica.rs    број телефона: 011/3552678 и 064//8258527

Момчило Дашић, домар

Зорица Мусић, спремачица