„ZLOSTAVLjANjE“

Monodramu „Zlostavljanje“ izvodi mlada dramska umetnica Milica Janković.

Ova predstava, koja se gleda „bez daha“,naišla je na sjajne reakcije i zaintrigiranost kod publike,jer obrađuje savremenu i aktuelnu temu psihičkog i emotivnog zlostavljanja kroz izvorni tekst našeg nobelovca Ive Andrića.

Predstava je premijerno izvedena u „Teatrijumu“, u kom je na stalnom repertoaru, zatim u Zagrebu na „Danima srpske kulture“, u pozorištu „Madlenijanum“, u Berlinu u organizaciji „Srpskog kluba Berlin“ i u Ustanovi kulture „Vuk Stefanović Karadžić“ u Beogradu.

 

Predstava “Zlostavljanje” je dramsko tumačenje istoimene Andrićeve pripovetke. Radnja pripovetke se dešava u periodu izmeđuu dva svetska rata. Glavni lik u priči, Anica se suočava sa psihičkim zlostavljanjem u braku. U borbi sa samom sobom, ali i sa normama društva koje osuđuje njenu odluku da napusti muža, Anica ostaje dosledna sebi bez obzira na posledice. Ovo je predstava koja dočarava Andrićevu perspektivu psihičkog zlostavljanja ali i položaja žene toga vremena. Ono što aktuelizuje predstavu jeste, što istraživanja pokazuju, da veliki broj žena i dalje trpi psihičko i verbalno nasilje u braku, tako da je ova monodrama zapravo način da žene prepoznaju psihičko zlostavljanje i da same sebe osnaže na to da imaju pravo na, kako Andrić kaže, ličnu sreću.