IZLOŽBA POLAZNIKA STUDIJA CRTANjA I SLIKANjA

U okviru Univeziteta za treće doba, Kulturni centar „Čukarica“ od 2002. godine sprovodi brojne programe za aktivno „treće doba“, a posebnu pažnju posvećuje likovnoj kulturi.