ИЗЛОЖБА ПОЛАЗНИКА СТУДИЈА ЦРТАЊА И СЛИКАЊА

У оквиру Унивезитета за треће доба, Културни центар „Чукарица“ од 2002. године спроводи бројне програме за активно „треће доба“, а посебну пажњу посвећује ликовној култури.