"ODA ZAVIČAJU"

 
 
 
Irina Černjavski-Šantrić

Vesna Tomić
Lela Marković
Ramila Knežević
mr. Miodrag Ivanović, vajar

 

Miodrag Rrakočević, direktor Kulturnog centra "Čukarica"