„BAROK U SUSRETU SA MOCARTOM“

Muzičko-scenski događaj koji pomera granice uobičajenog viđenja opere.

Živo, dinamično i uzbudljivo su samo neki od epiteta koji karakterišu ovu predstavu.

Dođite, nećete se pokajati!