„БАРОК У СУСРЕТУ СА МОЦАРТОМ“

Музичко-сценски догађај који помера границе уобичајеног виђења опере.

Живо, динамично и узбудљиво су само неки од епитета који карактеришу ову представу.

Дођите, нећете се покајати!