STUDIO KLASIČNOG BALETA

Program klasičnog baleta za decu usmeren je ka ispravljanju deformiteta, ojačavanju muskulature, pravilnom držanju, razvijanju osećaja ravnoteže i motorike tela.

Kod devojčica u ranom uzrasnom periodu pored gracioznosti, gipkosti i koordinacije pokreta, balet razvija muzikalnost i osećaj za ritam, predstavljajući osnovu svih plesnih stilova. Vežbanjem se detetu kroz igru i zabavu usađuje osećaj odgovornosti i discipline koji je koristan za dalje školovanje.

Program klasičnog baleta obuhvata i javne časove za roditelje i dva koncerta koji se organizuju u sali Centra uz prisustvo publike.

Namenjen je devojčicama uzrasta od 4 do 14 godina.

Organizuje se u večernjim časovima, dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Termini: utorak i četvrtak od 18 - 19h, 19 – 20,00h

Program vodi: Vesna Šubarić Stanković