STUDIO CRTANjA I SLIKANjA ZA DECU I MLADE

Program za mlađu grupu (od 6 do 11 godina) je organizovan u posebnim likovnim celinama. Kroz upoznavanje sa osnovnim likovnim elementima u programu su zastupljene metode razvijanja motorike, kongnitivnih sposobnosti, kao i razvijanje mašte i radoznalosti.

Program za stariju grupu (od 12 do 18 godina) je opširniji i individualniji. Počinje sa upoznavanjem osnovnih likovnih elemenata: tačaka, linija, boja, tekstura, površina, volumena. Zatim, se uče osnovni principi kompozicije i ulazak u boju tj. tehniku.

Organizuje se jednom nedeljno u trajanju od tri školska časa.

Studio vodi: Igor Jovanović, dipl. slikar

Termini: subota od 10.00 do 12.15 za mlađu grupu

12.30 do 14.45 za stariju grupu