MUZIKAONICA

Muzička stimulacija je najvažnija u prvim godinama života i treba je pravilno i aktivno koristiti. Ona omogućava brži razvoj govora, strpljenje, preciznost, smanjenje agresije, vremensku i prostornu orjentaciju, ali i kreativnost i slobodu izražavanja.

Ova muzička radionica je osmišljena da kroz Montesori pedagogiju, omogućava deci lakšu percepciju, upoznavanje osnovnih muzičkih pojmova, različitih ritmova, korišćenje ritmičkih muzičkih instrumenata, pevanje uz muzičku pratnju i samostalno. Sviranje telom, odnosno ritmična proizvodnja zvuka rukama, prstima uz određenu muzičku kompoziciju.

Radionica je namenjena deci uzrasta od 4 do 9 godina.

Termini: subota od 10.00 do 11.30h i četvrtak od 18 do 19.30h.

Radionicu vodi: Dubravka Simić, muzički pedagog.