CRTANjE I SLIKANjE ZA ODRASLE

 

Program je usmeren na sticanje znanja iz oblasti likovne umetnosti kroz upoznavanje i savladavanje crtačkih i likovnih veština koje omogućavaju polaznicima da svoju sklonost iskažu likovnim izražavanjem i da deo slobodnog vremena provedu uživajući u crtanju i slikanju.

Polaznici će se kroz zanimljive i poučne likovne igre, upoznati sa osnovama različitih slikarskih tehnika i pravaca u umetnosti.

Stoga, to je prilika da se podstakne samouverenost kod starijih osoba u vrednost njihovog likovnog izraza i da ga obogate novim znanjem. Radovi polaznika- slikara su tradicionalno izloženi dva puta godišnje u Galeriji '73 i Galeriji „Start '06“ našeg Centra.

Organizuje se u prepodnevnim časovima, radnim danom u terminima od po 4 sata u dogovoru sa polaznicima.

Programk vodi: Igor Jovanović, akademski slikar