JOGA

JOGA je drevna veština samorazvoja koja podrazumeva upotrebu tehnika: fizičkih položaja, vežbi kontrole energije putem disanja, relaksaciono - meditativnih vežbi, koncentracije, meditacije i samorealizacije. Može doprineti da se postojeći fizički, socioemotivni, intelektualni i moralno voljni kvaliteti osobe osetno poboljšaju. Joga predlaže usvajanje vrednosnog sistema koji kreira životnu filozofiju iz koje proizilazi novi razvojni životni stil.

Danas su joga tehnike važne u zdravstvenoj preventivi, kao i rehabilitaciji. Joga podstiče fizičko zdravlje, normalizuje aktivnost fizioloških sistema, pomaže u uspostavljanju emocionalne ravnoteže, intelektualnih sposobnosti, poboljšava razvijanje moralno - voljnih kvaliteta (istrajnost, strpljenje, postojanost, tolerancija, odlučnost, samopouzdanje...).

Organizuje se dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Termini:

sreda: 18.00 do 19.30

subota: 9.00 do 10.30

Program vodi: Danica Miljković, instruktor joge