ARAPSKA KULTURA

Učenici osmog razreda OŠ "Plavi krug", OŠ "Miloš Crnjanski", OŠ "Ljuba Nenadović" i OŠ "Đorđe Krstić" će učiti o bogatoj arapskoj kulturi i jeziku kroz program koji sledi.