PREDSTAVLjANjE KNjIGE „ODBRANA, HEROJSTVO I STRADANjE“

U predgovoru knjige, Dušan Milovanović je napisao „ Ni posle cele dve decenije od NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju, od 24. marta do 10. juna 1999. godine, nije sasvim sagledana geopolitička i geostrateška dimenzija tog rata, niti se Srbija od njega dovoljno oporavila. U kontinuitetu se, prvenstveno na Zapadu, plasiraju i potenciraju razne forme preoblikovanja suštine i karaktera NATO agresije protiv SRJ/Srbije. Ona se često naznačava kao „kampanja“ ili „intervencija“, da bi se zamaglilo suštinsko poimanje karaktera tog rata, koji je zapadna alijansa preduzela protiv SRJ/Srbije i Srba. Nastradalo je pritom više od dve i po hiljade civila i preko hiljadu vojnika i policajaca u odbrambenim snagama SRJ“.