PREDSTAVA „FIZIČARI“ RUSKO-SRPSKOG POZORIŠTA LAVA GERŠMANA „RIS“

Predstava je pripremana tokom poslednja tri meseca 2021. godine i početkom 2022. Zanimljivost vezana za ovo ostvarenje je što ima antiratni sadržaj, a s obzirom na to da je u poslednje vreme javnost zaokupljena globalnim ratnim temama, njena težina i značaj jače dolaze do izražaja. U tom smislu, nameće se činjenica da je komad na neki način realizovan u pravo vreme, takoreći proročki, mada je ta tematika nažalost uvek aktuelna.

Za ovo delo, koje je pisano po svim standardima i kriterijumima kvalitetnog dramskog teksta, može se reći da je „bezvremeno“, pošto se u njemu može otkriti niz situacija, pitanja i problema koji se mogu prepoznati u aktuelnoj stvarnosti, kao i u svim epohama ljudskog društva. Puno apsurdnih, ponekad komičnih, obrta (iako je tema veoma ozbiljna i gledaoca neminovno tera na razmišljanje), uz izraženu antiratnu notu, sa veoma plastičnim, jasnim karakternim crtama likova, „Fizičari“ predstavlja delo koje može, uz umešnost izvođača-glumaca i uz dobru režiju, svojom dinamičnošću da održi pažnju publike svih uzrasta tokom čitavog trajanja predstave.

Lica:

Matilda – Dr Matilda fon Cand, psihijatar, vlasnica psihijatrijske ustanove - Ivana Zbiljić, alternacija Nataša Bežek,

Marta – Marta Bolj, starija medicinska sestra - Vesna Dinić,

Monika – Monika Štetler, medicinska sestra - Jelena Milojević,

Njutn – pacijent - Srđan Serđo Ajvaz,

Ajnštajn – pacijent - Zoran Krnjajić,

Mebijus – pacijent - Luka Miljković,

Fos – Rihard Fos, policijski inspector - Vadan Jakovljević;

Prevod, adaptacija i režija: Lav Geršman.

Muzička i tehnička podrška: Jelena Nikolić.