„EROTSKI TEHNIČAR“ - PREDSTAVA JE OTKAZANA

Na satiričan način ova predstava se kroz dva lika, rodbinski povezana, ali vremenski distancirana, osvrće na život prošli i život sadašnji. Prati odrastanje glavnog junaka u maloj sredini, njegovu telesnu specifičnost koja iz mane prerasta u sredstvo za postizanje cilja, njegov susret sa Beogradom, sa životom velegrada i njegov susret sa političkim krugovima. Dosta intrigantnih, smešnih susreta sa različitim ženama, vrhunac karijere i pad. Sve to sa vremenske distance u očima unuka glavnog junaka daje mogućnost za analizu komunističkog sistema, poređenje sa sadašnjim vremenom i rađanje nove političke, društvene i socijalne ideje.