Колектив

Миодраг Ракочевић, директор  miodrag.rakocevic@kccukarica.rs  број телефона: 064 8258520

Милутин Шошкић, програмски директор milutin.soskic@kccukarica.rs  број телефона: 011 354-7951

Нада Узелац, руководилац правних, кадровских и административних послова  nada.uzelac@kccukarica.rs број телефона: 064 8258523

Весна Шиверт, координатор организације програма vesna.sivert@kccukarica.rs број телефона: 064 8258521

Марина Петровић, руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг  marina.petrovic@kccukarica.rs број телефона:064 8258522

Нада Танасијевић, уредник програма nada.tanasijevic@kccukarica.rs  број телефона: 064 8258525

Ивана Зоњић, уредник програма  ivana.zonjic@kccukarica.rs   број телефона: 064 8258526

Милена Митровић, уредник програма   milena.mitrovic@kccukarica.rs

Злата Фуртула, организатор пројекта/програма  zfurtula@kccukarica.rs број телефона: 064 8258524

Славица Денић, самостални финансијско-рачуноводствени сарадник racunovodstvo@kccukarica.rs        број телефона: 011 3543250

Драган Спасеновић, референт за финансијско-рачуноводствене послове racunovodstvo@kccukarica.rs   број телефона: 011 3543250

Ирена Томашевић, референт за јавне набавке  irena.tomasevic@kccukarica.rs   број телефона: 011 3543250

Весна Тејић, технички секретар  informacije@kccukarica.rs  број телефона: 011 3552678 и 064 8258527

Татјана Ђуричић, технички секретар informacije@kccukarica.rs  број телефона: 011 3552678 и 064 8258527

Момчило Дашић, домар

Зорица Мусић, спремачица