Informatička obuka

Polaznici za vreme obuke stiču osnovna znanja i smernice koje mogu da koriste u samostalnom radu. Stečena znanja se pre svega koriste za bolju, bržu i jeftiniju komunikaciju. Polaznici rade po skripti koju su za njix priredili naši predavači, a program obuxvata i upoznavanje sa  elektonskom poštom, društvenim mrežama i korišćenjem najpotrebnijix veb stranica u svakodnevnom životu. Program, metod rada i tempo usvajanja znanja koncipiran je kao praktičan i lako savladiv.

Organizuje se u prepodnevnim časovima, dva puta nedeljno po 2 sata i 30 minuta u dogovoru sa polaznicima.