Univerzitet za treće doba

Od 2002. godine u Kulturnom centru „Čukarica“ organizuju se programi Univerziteta za treće doba. Ozbiljnost i sistemski rad , kao i saradnja sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društvom za obrazovanje odraslih, Humana S - om, i sa ostalim članicama mreže Univerziteta za treće doba doprineli su da programi za polaznike starije životne dobi postanu tradicionalni u ponudi Centra. To su: crtanje i slikanje, informatička obuka, engleski jezik, program tai či čuan.

Prezentaciju svog rada polaznici ovih programa imaju na mnogim mestima u gradu kao što su : Galerija Doma vojske , Galerija „Ikar“ u Zemunu, Galerija „Teatar ’78“, „Galerija ’73“ i Galerija „Start ’06“ Kulturnog centra, kao i na manifestacijama: Prolećni i jesenji festival zdravlja, Akademska nedelja, Festival obrazovanja odraslih ...

Univerzitet za treće doba nije usmeren samo na zadovoljenje obrazovnih potreba starijih, već je njegovo postojanje odgovor na brojne životne potrebe ove generacije i u velikoj meri doprinosi unapređenju kvaliteta života u celini.

Kulturni centar "Čukarica" u svojoj ponudi ima sledeće programe za treće doba: