Muzikaonica

Studiji lepih umetnosti Muzikaonica

Namenjena je deci uzrasta od 3 do 8 godina. Celokupan muzički materijal je brižljivo biran i svojim sadržajem i načinom rada  u potpunosti odgovara potrebama i mogućnostima dece. Program Muzikaonice ne samo da razvija njihove specifične muzičke sposobnosti, već podstiče saznajni, socioemocionalni i psihofizički razvoj svakog deteta.
Kroz pevanje dečijih pesama, igranje muzičkih igara, slušanje i stvaranje muzike, deca se razvijaju prigrlivši čudesan svet muzike.

Časovi  se organizuju dva puta nedeljno u popodnevnim časovima, u trajanju od po sat vremena.

Program vodi: Ana Simanić, dipl. muzički umetnik i pedagog.