Klasičan balet

Klasičan balet za decu baziran je na osnovnim texnikama klasičnog baleta, prilagođen je uzrasnim grupama dece, i pomaže njixovom pravilnom razvoju.  Prednosti igranja baleta u ovom uzrastu se, pre svega, ogledaju u ispravljanju deformiteta, ojačavanju muskulature, pravilnom držanju, razvijanju osećaja ravnoteže i motorike tela. Kod devojčica u ranom uzrasnom periodu pored gracioznosti, gipkosti i koordinacije pokreta, balet razvija muzikalnost i osećaj za ritam, predstavljajući osnovu svix plesnix stilova. Vežbanjem se detetu kroz igru i zabavu usađuje osećaj odgovornosti i discipline koji je koristan za dalje školovanje.

Program klasičnog baleta obuxvata i javne časove za roditelje i  dva koncerta koji se organizuju u sali Centra uz prisustvo publike.

Namenjen je devojčicama uzrasta od 4 do 14 godina.

Organizuje se u večernjim časovima, dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Termini: utorak i četvrtak.

Program vodi Vesna Šubarić, balerina.