BESPLATNE RADIONICE KLAVIRA

Besplatne muzičke radionice se u KC „Čukarica“ održavaju većnekoliko godina u organizaciji Moderne muzičke radionice, kojuvodi muzički pedagog Dejan Resanović. Predavači su vrsni muzičari,koji rado prenose svoje znanje deci i mladima koji žele nešto višeda nauče o pojedinim instrumentima i tako uđu u svet muzike.