"ULAZ ZA KRUPNU STOKU"

Antiratna drama, životna drama i komedija života.

„Ulaz za krupnu stoku“ je priča o malom čoveku koji pokušava da živi taj svoj mali život onako kako bi to on želeo – skromno, lepo i mirno. Želi da radi, oženi se i ima decu, ali okolnosti mu to ne dozvoljavaju, kao ni vaspitanje i moral koje je je usvojio od oca i majke.

Priča obuhvata period od osamdesetih godina prošlog veka do danas. Dogodovštine, teški momenti i crni humor prepliću se tokom čitave monodrame.