REALIZOVANA "ČITALAČKA ZNAČKA"

Opšti utisak za ovu godinu je veoma pozitivan - učenici su sa radošću iščekivali svaki novi zadatak, kao i druženje kroz radionice koje smo organizovali u okviru ovog programa, što doprinosi širenju i jačanju čitalačke kulture.

Na osnovu pristiglih radova, tj ."čitalačkih dnevnika" učenika na adresu KC "Čukarica", stručni žiri je izdvojio i pohvalio najbolje radove.

Spisak nagrađenih učenika:

OŠ "Stefan Dečanski":
Jana Antanasković 2/4
Nemanja Živković 2/4
Isidora Đorđević 2/5
Dunja Banaj 2/5
Matea Međedović 2/5
Filip Kostić 2/5
Sofija Jovanović 3/3
Sofija Spasojević 3/3
Petra Čolović 3/3
Jelena Golubović 5/3

 

OŠ "Banović Strahinja":
Danica Barjaktarović 2/4
Sofija Perić 3/3
Dragutin Moretić 7/2

 

OŠ "Dositej Obradović":
Filip Varničić 3/1
Nikola Đurkić 3/1
 

OŠ "Đorđe Krstić":
Danica Pavićević, 2/2
Natalija Jovanović, 2/4
Sara Sandić, 2/4
Lazar Zvirblis, 3/3
Elena Bojović, 5/4
Andrea Pavličević, 5/4
Filip Marković, 2/5
Milica Mitevski, 2/5

 

OŠ "Ujedinjene nacije":

Hristina Pantić 3/2

Milica Vlašić 3/2

Lena Srezoski 3/2

Marija Miletić 3/4

Nina Stojković 4/2

Jovana Kovačević 4/2

Marija Marković 4/2

Emilija Ivanušić 4/5

Vanja Jović 6/1

Nikola Milošević 6/1

Lena Stefanović 6/1