"МАШТОГРАФИЈЕ ДРАГАНА СПАСИЋА"

Пример Драгана Спасића, његове духовне, односно књижевне и музичке продукције, заједно са наступима у јавним просторима – у сваком смислу је подстицајног, едукативног и мотивационог карактера, док је сам програм посвећен не само публици која има посредно или директно искуство Паркинсонове болести, већ и било ком другом посетиоцу, без обзира на узраст с обзиром на то да су композиције Драгана Спасића истински новокомпоновани евергринови, који заслужују да се нађу у изборима наших најбољих староградских песама.