„СИТАН ВЕЗ“– ВЕЧЕ ФОЛКЛОРА И НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

ЦОТК „Десанка Ђорђевић“ основала је група професионалних уметника априла месеца 2013. године, са циљем очувања српске посебности, у односу на друге народе света, кроз неговање традиције и обичаја.

Центар за очување традиционалне културе носи име славног кореографа, Десанке Ђорђевић (1927-2011), која је сакупљајући и презентујући српску народну игру оставила непроцењив траг у свету фолклора.