РАДИОНИЦА „ДЕЗЕНИЗАЦИЈЕ“

По речима Марије Радош „тадашњи биоскопски репертоар је, управо захваљујући несврстаном државном статусу пружао илузију “слободе ексклузивно дозвољене“ југословенском културном амбијенту, насупрот остатку социјалистичких земаља“.