КЊИГА ЗА ДРУГА

Једна Ваша књига обогатиће неку од скромних библиотека у многим српским школама. Књиге имају свој живот, треба их читати, али и поклањати како би и други из њих откривали реалне и измаштане светове, упознавали ликове са добрим и лошим особинама и живели са јунацима познатих и мање познатих писаца.