СТЕФАН СИМИЋ У КЦ "ЧУКАРИЦА"

Симић већ годинама представља своју поезију и прозу на интернету, као и записе и импресије из свакодневног живота. Посебним начином писања и изражавања, привукао је пажњу у Србији, као и у земљама бивше Југославије.