„ЕФЕКТИ РЕДОВНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ“ - трибина намењена запосленима

Предавачи:

др Горан Пребег, доцент ФСФВУБ – Друштвене мреже и апликације у функцији подстицања на физичку активност

др Марина Ђорђевић-Никић, професор ФСФВУБ – Избалансирана исхрана за редовну физичку активност

др Александар Ивановски, професор ВСЗШ – Могућности примене апликација и електронских игара