СТУДИО ЦРТАЊА И СЛИКАЊА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

Програм за млађу групу (6-11 година) развијање моторике, когнитивних способности, маште, радозналости..

Програм за старију групу (12-18 година) индивидуалнији и опширнији, основни ликовни елементи, основни принципи композиције, улазак у боју и технику

Организује се једном недељно у трајању од три школска часа

0