„ПРИЧЕ О СТАРОЈ ЧУКАРИЦИ И ЈОШ ПОНЕШТО“

Др Видоје Голубовић је научни сарадник на Институту за међународну политику и привреду у Београду. Поред широког дијапазона научног истраживања, посебно изучава културно-историјску баштину и наслеђа Србије и Београда и ради на њеном представљању јавности кроз разне пригодне и туристичке облике. Написао је и објавио 15 књига, више од сто научних и стручних радова из различитих области, уредник је више научних зборника и аутор неколико серијала о старом Београду. Предавач је у више научних и стручних установа.