„ВИРУС“

У заробљеном свету, инспирисана Kовид вирусом, Мирјана Вуксановић ће нам представити 15 слика - уље на платну, настале у периоду изолације 2020. године.

Мирјана Вуксановић је до сада имала 14 самосталних изложби скулптуре, а овом приликом се по први пут представља сликама уље на платну.

Мирјана Вуксановић је дипломирала вајарство 2006. године у Београду, усавршавала се на Harold Washington Colleguе у Чикагу и већ 15 година радио као професор ликовне културе у Београду где и има свој ликовни атеље.