„ЦРКО’ БРЕЗ ЊЕГА”

ЦРКО БРЕЗ ЊЕГА

Језичка адаптација, режија, сценографија - Лилијана Ивановић

Плакат: Драгољуб-Гане Ђорђевић

Костим - Соња Которчевић

Избор музике - Драгослав Лилић

Играју: Ивана Недељковић, Александар Карић, Маја Софронијевић, Дарко Бјековић, Јелена Цвијетић, Александар Трмчић и Ана Ћук.

Поетска, лирска комедија менталитета нашег поднебља, позоришни триптих по угледу на пасторале, са три анегдотске приче смештене у сеоски амбијент у Банату. Теме прича се дотичу еротизма, првих љубавних и чулних искустава младих бића, сујеверја, сукоба генерација…

https://www.youtube.com/watch?v=C8TewYAljhQ