„ВЕЧЕ РУСКИХ И ЦИГАНСКИХ РОМАНСИ“

Наступају: Мирјана Маринковић глас, Гуљсанам Рејмбајева пратећи глас и

Зоран Димитров гитара, глас.

Цена карте: 300,00 дин.