Договорена сарадња КЦ „Чукарица“ и Факултета савремених уметности

Протокол се односи на унапређење програмске делатност у обостраном интересу, поштујући професионалне кодексе понашања.

КЦ „Чукарица“ ће у оквиру својих могућности обезбедити коришћење простора за реализацију студентских представа, изложби и других занимљивих догађаја које организује поменути факултет, а факултет ће обезбедити учешће и подршку Департмана драмских уметности, визуелних уметности, уметничке продукције и медија, пројектима ове установе културе на одговарајућем уметничким нивоима.