Engleski jezik

Namenjen je polaznicima koji žele da nauče neki strani jezik ili da osveže  i upotpune  znanje jezika koji su nekad učili. Učenje se odvija u prijatnom ambijentu, a polaznici su sličnih godina. Predavač ima za cilj da putem različitih metoda kroz vežbe konverzacije ohrabri polaznike i podstakne ih na samostalno i aktivno učenje jezika, oslobodi ih eventualnog straha i ukaže na značaj kotinuiranog učenja. Za početnu grupu koristi se udžbenik „ENGLESKI 1“ u izdanju Zadužbine Ilije M. Kolarca. Udžbenik prati disk sa snimljenim lekcijama. U drugoj grupi koristi se udžbenik „BOOKMARK A2“ Instituta za strane jezike.

Organizuje se u prepodnevnim časovima, dva puta nedeljno u terminima od po 1 sat i 30 minuta.