Program crtanja, slikanja i vajanja za decu

Program crtanja, slikanja i vajanja za decu uzrasta od 6 do 10 godina je organizovan u posebnim likovnim celinama. Kroz upoznavanje osnovnih likovnih elemenata u programu su zastuplјene metode razvijanja motorike i kognitivnih sposobnosti kao i razvijanje mašte i radoznalosti. Program crtanja, slikanja i vajanja ima zadatak da razvija sposobnost polaznika za opažanje oblika, veličina, svetlosti, boja i položaja oblika u prirodi.

Program crtanja, slikanja i vajanja za decu i mlade uzrasta od 10 do 18 godina je opširniji i individualniji. Počinje sa upoznavanjem  osnovnih likovnih elemenata: tačaka, linija, boja, tekstura, površina, volumena. Zatim se izučava savladavanje osnovnih principa kompozicije i  ulazak u boju, tačnije tehniku.

Program vodi Igor Jovanović, akademski slikar.

Organizuje se subotom u prepodnevnim časovima u trajanju od 2 sata i 15 minuta.