Dramski studio

Studio glume namenjen je deci uzrasta od 6 do 15 godina i podrazumeva rad na usavršavanju govora i fizičkih sposobnosti, poboljšanju koncentracije, rad na razvijanju i oslobađanju mašte i stvaralačke energije, kao i na komunikativnosti i snalažljivosti u raznim situacijama.

Rad u dramskom studiju je prilagođen psihofizičkim kapacitetima određenog uzrasta dece i sastoji se od sedam glavnih segmenata koji se obrađuju tokom trajanja programa i to: oslobađanje deteta, pažnja, mašta, pamćenje, mimika, emocija i improvizacija.

 

DRAMSKI STUDIO I:

Program vode: Suzana Radović, glumica i Svetlana Komad-Petrović, profesorka srpskog jezika i književnosti.

Termini: subota  od 10 do 13h.

 

DRAMSKI STUDIO II:

Program je namenjen deci i mladima od 4 do 14 godina.

 

Organizuje se subotom u trajanju od 90 minuta.


Program vodi: Jelena Velkovski.