Književni program

APRIL 2019.

post

"STIHOM PUTUJ"

PONEDELjAK, 01.04. u 19

PREDSTAVLjANjE ZBORNIKA

detaljnije
post

"VILA S KOMOVA"

PETAK, 05.04. u 19

PREDSTAVLjANjE KNjIGE RADOJICE IVANOVIĆA

detaljnije
post

"KALOPERA PERA"

PONEDELjAK, 08.04. u 19

PREDSTAVLjANjE KNjIGE MILOSAVA TEŠIĆA.
 

detaljnije
post

"ŽENE ČEKAJU"

PONEDELjAK, 15.04. u 19

PREDSTAVLjANjE KNjIGE

 

 

detaljnije
post

"I NE ZNAM DOKLE ĆU JOŠ"

PONEDELjAK, 22.04. u 19

PREDSTAVLjANjE KNjIGE
 

detaljnije