"78 DANA..."

post

„JAVNO MNjENjE O KORIŠĆENjU OSIROMAŠENOG URANIJUMA U VOJNOJ INTERVENCIJI NA SRJ“

UTORAK, 07.05. u 12,44

Predavač: Nada Sekulić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ulaz slobodan.

post

„POEZIJA OTPORA: STIHOVI I GRAFITI NASTALI U VREME AGRESIJE“

SREDA, 08.05. u 12,44

Predavač: prof. dr Milivoje Pavlović, novinar i profesor na Fakultetu za kulturu i medije.

Ulaz slobodan.

post

„POPULARNA KULTURA I ODBRANA SR JUGOSLAVIJE OD NATO AGRESIJE“

PETAK, 10.05. u 12,44 

Predavač: dr Aleksandar Raković, istoričar, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.

Ulaz slobodan.

 

post

„SNAGE NATO AGRESIJE”

PONEDELjAK, 13. 05. u 12,44

Predavač: Aleksandar Saša Radić, vojni analitičar.

Ulaz slobodan.

post

"PRILOG KOLEKTIVNOM PAMĆENjU"

Tekst novinara Dušana Milovanovića

Ni hiljade ratnih slika, a kamoli ovih 78, koliko ih je na ovoj izložbi, po jedna za svaki dan NATO agresije na SRJ/Srbiju, od 24. marta do 10. juna 1999. godine, ne bi bilo dovoljno da se sagledaju sve dimenzije brutalnog napada najveće svetske vojne sile na jednu malu i nedužnu državu. Srbija se našla na udaru NATO snaga radi navodnog sprečavanja „humanitarne katastrofe“ albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji... 

detaljnije
post

"CONTRIBUTION TO THE COLLECTIVE MEMORY"

by Dusan Milovanovic, journalist

Thousands of war photographs, let alone these 78 at the exhibition, one for each day of NATO aggression on Yugoslavia/Serbia from 24th of March to 10th June 1999 would not be enough to comprehensively see all dimensions of brutal attack of the greatest military force in the world at a small and innocent country. Serbia came under strike of NATO forces under excuse of alleged prevention of “humanitarian disaster“ of Albanian population at Kosovo and Metohija...

detaljnije