Kolektiv

Miodrag Rakočević, direktor  miodrag.rakocevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064 8258520

Milutin Šoškić, programski direktor milutin.soskic@kccukarica.rs  broj telefona: 011 354-7951

Nada Uzelac, rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova  nada.uzelac@kccukarica.rs broj telefona: 064 8258523

Vesna Šivert, koordinator organizacije programa vesna.sivert@kccukarica.rs broj telefona: 064 8258521

Marina Petrović, rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing  marina.petrovic@kccukarica.rs broj telefona:064 8258522

Nada Tanasijević, urednik programa nada.tanasijevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064 8258525

Ivana Zonjić, urednik programa  ivana.zonjic@kccukarica.rs   broj telefona: 064 8258526

Milena Mitrović, urednik programa   milena.mitrovic@kccukarica.rs

Zlata Furtula, organizator projekta/programa  zfurtula@kccukarica.rs broj telefona: 064 8258524

Slavica Denić, samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik racunovodstvo@kccukarica.rs        broj telefona: 011 3543250

Dragan Spasenović, referent za finansijsko-računovodstvene poslove racunovodstvo@kccukarica.rs   broj telefona: 011 3543250

Irena Tomašević, referent za javne nabavke  irena.tomasevic@kccukarica.rs   broj telefona: 011 3543250

Vesna Tejić, tehnički sekretar  informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011 3552678 i 064 8258527

Tatjana Đuričić, tehnički sekretar informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011 3552678 i 064 8258527

Momčilo Dašić, domar

Zorica Musić, spremačica