Kolektiv

O nama Kolektiv

Miodrag Rakočević, direktor  miodrag.rakocevic@kccukarica.rs   broj telefona: 064 8258520

Milutin Šoškić, programski direktor milutin.soskic@kccukarica.rs  broj telefona: 011 354-7951

Nada Uzelac, sekretar ustanove    nada.uzelac@kccukarica.rs   broj telefona: 064 8258523

Vesna Šivert, koordinator programskih delatnosti     vesna.sivert@kccukarica.rs    broj telefona:064 8258521

Ivana Zonjić, menadžer u kulturi   ivana.zonjic@kccukarica.rs   broj telefona: 064 8258526

Marina Petrović, PR menadžer    marina.petrovic@kccukarica.rs broj telefona:064 8258522

Nada Tanasijević, organizator edukativnih i rekreativnih programa nada.tanasijevic@kccukarica.rs  broj telefona: 064 8258525

Zlata Furtula, tehnički realizator programa kulture  zfurtula@kccukarica.rs broj telefona: 064 8258524

Slavica Denić, knjigovođa - bilansista i kontista racunovodstvo@kccukarica.rs   broj telefona: 011 354-3250

Dragan Spasenović, administrativni radnik - blagajnik  racunovodstvo@kccukarica.rs    broj telefona:011 354-3250

Tatjana Đuričić, radnik na informacijama  informacije@kccukarica.rs  broj telefona: 011 355-2678 i 064 8258527

Vesna Tejić, radnik na informacijama  informacije@kccukarica.rs   broj telefona: 011 355-2678 i 064 8258527

Ana Kordić, radnik na informacijama informacije@kccukarica.rs   broj telefona: 011 355-2678 i 064 8258527

Zorica Musić, higijeničar

Momčilo Dašić, domar